Stephan Peters – Mediation
We hebben conflicten nodig om te leren al vragen ze veel energie wanneer er geen oplossing komt. We weten vaak maar al te goed wanneer ons ego of een wezenlijk belang ons in de weg zit zodat het conflict blijft bestaan.

Het lijkt alsof het conflict nodig is om een crisis in ons leven te veroorzaken; een nieuwe leidinggevende die je het leven ‘zuur’ maakt, ontslagdreiging, geëscaleerde burenruzie. Heftige emoties die vaak veel energie kosten. Deskundige mediation helpt in dit proces en wordt ook steeds vaker bedrijfsmatig ingezet. Enerzijds om dure advocaatkosten te vermijden en tot een duurzame oplossing te komen maar ook om belangrijke pijlers als vertrouwen, communicatie en samenwerken te bevorderen.

Mijn werkzaamheden als mediator richten zich voornamelijk op werkgerelateerde mediation. Dit heeft uiteraard alles te maken met mijn bedrijfsmatige achtergrond waardoor ik mij goed weet te verplaatsen in het krachtenveld zoals zich dat in werkrelatie kan uiten.

Daarnaast treed ik vaak op als trainer en acteur voor settings waar conflicthantering en communicatie een centrale plek innemen.

Voor verdere info zie ook: www.mediationintwente.nl 

‘Het leven lijkt soms te kort om te ervaren dat we vanaf de maan gezien inderdaad allemaal even groot zijn.’

Stephan Peters – Mensenwerk

Managen, inspireren, coachen, motiveren en reflecteren. Meer dan dertig jaar mijn dagelijkse uitdaging. Aan succes bouwen, samen met collega’s, klanten, leveranciers en andere belanghebbenden.

Copyright © 2016 Stephan Peters