Stephan Peters – Mediation

We hebben conflicten nodig om te leren al vragen ze veel energie wanneer er geen oplossing komt. We weten vaak maar al te goed wanneer ons ego of een wezenlijk belang ons in de weg zit zodat het conflict blijft bestaan.

Het lijkt alsof het conflict nodig is om een crisis in ons leven te veroorzaken; een echtscheiding, een nieuwe leidinggevende die je het leven ‘zuur’ maakt, ontslagdreiging, geëscaleerde burenruzie. Heftige emoties die veel energie kosten. Deskundige mediation helpt in dit proces en wordt niet alleen in de familiaire sfeer maar ook steeds vaker bedrijfsmatig ingezet. Enerzijds om dure advocaatkosten te vermijden en tot een duurzame oplossing te komen maar ook om belangrijke pijlers als vertrouwen, communicatie en samenleven of samenwerken te bevorderen.

Mijn werkzaamheden als mediator richten zich op:

-familie mediation

-arbeidsmediation

-zakelijke mediation

-conflicthantering

Aangesloten als Registermediator MfN (Mediation Federatie Nederland) geeft het een formele borging van kwaliteit en de zekerheid rondom vertrouwen en gedragscodes.

Voor verdere info zie ook: www.mediationintwente.nl 

‘Het leven lijkt soms te kort om te ervaren dat we vanaf de maan gezien inderdaad allemaal even groot zijn.’

Stephan Peters – Mensenwerk

Managen, inspireren, coachen, motiveren en reflecteren. Meer dan dertig jaar mijn dagelijkse uitdaging. Aan succes bouwen, samen met collega’s, klanten, leveranciers en andere belanghebbenden.

Copyright © 2016 Stephan Peters