Stephan Peters – Mensenwerk

Managen, inspireren, coachen, motiveren en verbinden. Meer dan dertig jaar mijn dagelijkse uitdaging. Aan succes bouwen, samen met collega’s, klanten, leveranciers en andere belanghebbenden. Van hen heb ik de gemene deler leren kennen: het zijn steeds opnieuw nét mensen. 

Individuen met in essentie dezelfde kwetsbaarheid en drijfveren. Farao’s in een eigen piramide van Maslow, uitgedaagd door kansen, betere prestaties, meer omzet, hogere winst en meer efficiency. Daarnaast gedreven en beperkt door factoren die dichterbij liggen zoals manipulatie, bedrog, oneerlijkheid, misleiding of overlast. Hoe klein ze in de eeuwigheid ook mogen zijn, het zijn grote obstakels in de dagelijkse zoektocht naar succes en geluk. Mijn expertise, advies en ondersteuning zijn gestoeld op nuchterheid, vertrouwen en een open communicatie. Uitgangspunten die soms vergeten lijken te zijn. De behoefte aan verbinding in maatschappij en bedrijf blijft groeien. Toch raken steeds vaker mensen onthecht en stopt elke ontwikkeling doordat ongemerkt hoofd- en bijzaken van stuivertje wisselen.

Ik werk vanuit een eigen visie op mens en wereld zonder een absolute waarheid. Met een gezonde dosis humor wordt dat proces als kneedbaar en uiteindelijk hechtend cement waar ik soms mee vergeleken word. Vertrouwen en respect mag je als mijn passer en schietlood zien. Integriteit en verantwoordelijkheid als mijn hamer en beitel. De mensen om me heen de bouwstenen die ik graag verbind om zodoende hun weg voort te kunnen zetten. Want waar gaat het allemaal om wanneer we de periode van verwondering uit onze kindertijd achter ons hebben gelaten? Bij de school- en studiekeuze, vriendschappen, en partnerkeuze. Bij het vormgeven van ambities, het invullen van interesses en het bevoorraden van de zakelijke piramide?

Genoeg metaforen? Dan nodig ik je graag uit om verder te lezen of rond te kijken en nóg liever voor een persoonlijke kennismaking. We zijn immers niet gebouwd om alleen via een scherm te communiceren. Immers ondanks alle technologische ontwikkelingen blijft het leven thuis, in je familie, met collega’s op het werk, buren en zakenpartners vooral…. mensenwerk!

Stephan Peters

‘Volgens veel managementboeken dienen alle neuzen in dezelfde richting te staan. Wat een saaie bedoening!’

Stephan Peters – Mensenwerk

Managen, inspireren, coachen, motiveren en reflecteren. Meer dan dertig jaar mijn dagelijkse uitdaging. Aan succes bouwen, samen met collega’s, klanten, leveranciers en andere belanghebbenden.

Copyright © 2016 Stephan Peters