Stephan Peters – Filosofie

De liefde voor de werkelijkheid, de passie voor de werkelijkheid als deze al anders bestaat dan uit onderling verbonden en strijdende deeltjes.  Filosoferen; is dat niet wat anders dan kennis over grote namen en hun verklarende systemen vergaren en delen? 

Op de middelbare school werd ik geraakt door de pracht van de Duitse literatuur. De filosofie kwam daardoor ook binnen mijn interesseveld en van daaruit ontdekte ik de 19-eeuwse schrijver, denker, dichter en filosoof Friedrich Nietzsche. Deze ‘denker met de hamer’ kreeg een centrale plek in mijn zoektocht waarin geen overtuigingen, werkelijkheden of alles verklarende theorieën bestaan. Dat was pas denken, menselijk denken, áltemenselijk denken. Mijn bewondering voor Friedrich Nietzsche (‘wie niet denkt zoals ik, volge mij’) en de vele misverstanden c.q. misinterpretaties over zijn denkbeelden, hebben mij geïnspireerd om zo af en toe iets te schrijven op mijn webpagina: www.friedrichnietzsche.nl.

Ik vind het altijd uitdagend om in groepsverband een lezing over Nietzsche te houden. In de sectie Duits of lessen levensbeschouwing van de bovenbouw op de middelbare school. Of voor een ‘inleiding tot verwondering’ in de vorm van een op maat gemaakte workshop/training in het bedrijfsleven. 

‘Maak het niet te lang’, hoor ik regelmatig om me heen. En dat begrijp ik. En toch: ‘Zijn de slechtste lezers niet diegenen die zich als plunderende soldaten gedragen: ze halen dat eruit wat ze kunnen gebruiken, besmeuren en verhaspelen de rest en stellen het geheel in een kwaad daglicht.”

‘Beter een eigen wijsheid in de hand dan tien van een ander gedeeld in de lucht.’

Stephan Peters – Mensenwerk

Managen, inspireren, coachen, motiveren en reflecteren. Meer dan dertig jaar mijn dagelijkse uitdaging. Aan succes bouwen, samen met collega’s, klanten, leveranciers en andere belanghebbenden.

Copyright © 2016 Stephan Peters