Stephan Peters – Marketing & Workshops

 Organisaties raken steeds meer doordrongen van het belang om hun eigen doelstellingen en reputatie helder te krijgen én te houden. De zoveelste PowerPoint of peptalk blijkt maar al te vaak niet het ideale middel om medewerkers en externe betrokkenen aangehaakt te houden. Maar waarmee kijken we dan wel over onze eigen grenzen heen? En welke rol heeft leiderschap in de organisatie van vandaag? Welke essentiële vragen spelen in een organisatie wanneer zoveel factoren permanent in een transitie stand lijken te staan?

Leiderschap zie ik als een zeer boeiend fenomeen. Ik ondersteun al vele jaren leidinggevenden die ervaren ‘vast’ te zitten en het gevoel hebben niet vooruit te komen. Met een filosofisch getinte reflectie op doelen en drijfveren breng ik inzichten die energie naar nieuwe kansen en uitdagingen laat vloeien. Mijn doel is om mensen te laten groeien vanuit een stevige dosis zelfkennis, een beter inzicht in belangen en in een authentieke interactie met anderen. Mijn ervaringen bestrijken een breed terrein. Dit heeft alles te maken met mijn mensbeeld waarin een brede ontwikkeling en ‘Bildung’ de mens voor mij interessanter maakt. Mijn eigen ervaringen zijn gevormd door te sturen als directeur, te kijken als fotograaf, te denken als filosoof, te luisteren als mediator en te ondersteunen als coach. Zie verder ook: https://www.harvestacademy.nl/coaching-coaches/stephan/

We gaan ons pas iets echt voorstellen wanneer er een verhaal bij hoort. Geen losse letters of zinnen maar een betekenis die is ingebed in een verhaal met een kop en een staart. Sinds eeuwen zijn verhalen een effectief middel om verbinding en helderheid te creëren. Om mensen in beweging te krijgen. Elke organisatie kent een verhaal met een visie, missie en daaruit afgeleide doelstellingen. Deze kunnen groot en over alle afdelingen liggen, maar daardoor ook op verschillende manieren verteld en uitgedragen worden. Verhalen die zowel intern als extern over een organisatie verteld worden zijn daarom vaak zeer uiteenlopend. Zoveel mensen, zoveel interpretaties. Maar wat is nou het juiste verhaal over jouw organisatie dat zowel binnen als buiten de luisteraar inspireert.

Meer weten over de mogelijkheden van mijn workshop ‘storytelling’? Ga dan naar www.btrtrainingen.nl en informeer naar de actuele workshop.

‘Sinds eeuwen zijn verhalen een effectief middel om verbinding en helderheid te creëren’

Stephan Peters – Mensenwerk

Managen, inspireren, coachen, motiveren en reflecteren. Meer dan dertig jaar mijn dagelijkse uitdaging. Aan succes bouwen, samen met collega’s, klanten, leveranciers en andere belanghebbenden.

Copyright © 2016 Stephan Peters